MES  |  Consultoria  { Resolució de Conflictes }0
0
00
Com es treballa

 

Es treballa explorant i analitzant les diferents dificultats relacionals que impedeixen sentir el benestar, i s’aporten les eines, metodologia, tècniques i estratègies necessàries per tractar-les .

En funció del cas, es gestionen amb la consultoria d’alternatives, amb la capacitació i utilització d’habilitats de comunicació, amb el canvi d’hàbits, amb l’acompanyament terapèutic, amb la mobilització i adquisició de recursos, amb la mediació i negociació, entre altres.

En el suposat que es requereixi també dels serveis d’altres professionals vinculats, es disposa de col·laboracions amb les quals es treballa habitualment de forma conjunta i coordinada.

 www.consultoriaconflictes.es    mespina16810@gmail.com
UA-26522508